Живот за публичното пространство със срещите на младите хора

За какво са им на младите хора публични пространства?

Културното и обучително пространство на Аморфа Академия домакинства празнична среща на варненски младежи, като ги посрещна в публичното пространство на Адвокатската градинка – пл. „Ален Боске“. Обживяването на малкия градски парк продължава да бъде функционална задача на екипа на Академията, поставена още в първия ѝ модул „Архитектура и градска среда“, стартирал през март 2022 г., както и при избора на центъра за обучение.

Учениците от 12-ти клас бяха поканени от класния им ръководител Росица Тодорова, преподавател от екипа на „Аморфа Академия за създатели на културен живот“ 2022, за да отпразнуват своето завършване в пространство извън училище. Посланието на срещата и изборът на място са свързани с напускането на сигурната училищна среда и навлизането на младежите в нов етап на живота, свързан с гражданско самосъзнание, отговорности и позиция.

В рамките на Аморфа Академия 2022 бяха направени поредица организирани посещения на ученици в пространството по време на организираните от кадетите събития, както и тематични презентации на кадетите по модули в училище, като домакин в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна е преподавателят Росица Тодорова. Дейностите са част от академията, осъществена в рамките на годината с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ (Едногодишен грант, Любителски изкуства) към Министерство на културата.

Бъдещите функционални и инфраструктурни трансформации на публичното пространство на Адвокатската градинка, разказваща историята на стария градски център на град Варна, бяха заложени и развити пилотно през 2022 г. и са обект на проектни предложения, по които фондацията и академията работят с цел реализация през настоящата и следващата година.

Включването на младежки публики и младежи като участници в спонтанни и предварително планирани дейности в избраното публично пространство допринасят за продължаващо надграждане на градското изследване и оптимизиране на проекта за културната му трансформация.