Европа – Азия: „Културна дипломация“

МАЙ-НОЕМВРИ

ЕВРОПА – АЗИЯ: НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРНА ДИПЛОМАЦИЯ“
ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ