Дискусии

Аморфа Академия за създатели на културен живот осъществи поредица от дискусии в рамките на подготвителните и финалните събития. Вместо предвидените срещи с кадети и експерти в онлайн формат с оглед на рисковата ситуация по време на пандемията, с все по-активния и търсен живот навън и необходимост от общуване лице в лице, дискусиите се пренесоха на терен, като в тях участваха гостуващи в събитията артисти, експерти от други сфери и модератори, сред които и утвърдени журналисти.

Разгледайте всички събития и открийте темите, които кадетите откроиха в дискусионните формати.