Дейности 2023

АМОРФА АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ТВОРЦИ

СОБСТВЕНА СТАЯ – ЛИТЕРАТУРНИЯТ СВЯТ НА МЛАДИТЕ ХОРА


РАБОТИЛНИЦИ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ
ЛИТЕРАТУРНИ РЕЗИДЕНЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ С ОБУЧИТЕЛСКА ЧАСТ

Александър Христов

Поет, литературен изследовател, университетски преподавател

Иван Димитров

Драматург, поет, романист, журналист, организатор на литературни инициативи

Антония Апостолова

Писател, литературен критик и журналист

Мария Гетова

Поетеса, организатор на литературни събития

Програмата се осъществява с подкрепата на Фонд „Култура“ на Община Варна.

АМОРФА ТРАЕКТОРИЯ – ТВОРЧЕСКИ ДЕБЮТИ НА МЛАДЕЖИ ВЪВ ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

Жури

Дебютна изложба „МОМЕНТ“ на Божана Станева и Уляна Фукацу

Дебютна изложба „Момент“ – фотография и живопис

Веднъж уловен, моментът може да бъде споделен. По този начин през традиционните похвати се изследва, а не повтаря, онова, което е видимо. Открива се необичайното в ежедневното и се разгръща полето на асоциациите.

В представените фотографии на Божана Станева се отличават няколко жанрови посоки – събития и репортажни снимки, природа – обекти, портрети. Навсякъде личи усетът ѝ за улавяне на момента на запечатване на кадъра, търсене на нещо повече от позиция на наблюдател. Някои от снимките ѝ съдържат истории, други оставят въпроси у зрителя какво има извън кадъра, трети претворяват мечти и въжделения.

Уляна Фукацу притежава много премерено живописно чувство – за извличането на нюансирането и колорита в работите ѝ. Използва импресионистичен похват в натюрмортите и пейзажите, както и портретите си, като ни препраща към Мане, Сезан и руските майстори с присъщата мекота, трептене и оптично сливане на тоновете. В картините ѝ личат уменията от класическото рисуване за форма, композиция и перспектива, а живописта ѝ е сочна, богата и бистра.

Това със сигурност е една изложба на ловци на гледки и приключения.

| Текст: Доника Кирова и Ина Валентинова, куратори

Програмата се осъществява с подкрепата на Фонд „Култура“ на Община Варна.