Пространство

Благодарение на пилотното издание на платформата „Аморфа Академия за създатели на културен живот“, в края на 2021 г. Академията и Фондацията се сдобиха със свое собствено пространство в сърцето на град Варна, България, разположен на брега на Черно море.

Избрахме уютно помещение в къща – архитектурен паметник в границите на централно разположения Архитектурно – Археологически резерват „Одесос – Варна“, създаващо условия за обучение и провеждане на отворени за публиката събития. В дългогодишната си дейност „Аморфа“ осъществява значителен брой инициативи в публични и частни пространства в непосредставена близост с оглед на духа и атмосферата на района, както и заради комбинацията от материално-нематериално културно наследство и младежка и гражданска активност, която го характеризира.

Изборът на пространство е свързан и с разположеното точно до него публично парково пространство на известната на поколения варненци „Адвокатска градинка“ (площад „Ален Боске“) с миниатюрни размери, нуждаещо се от трансформация и чудесна сцена за събитията на младите културни мениджъри, обучаващи се в Академията, както и за младите архитекти в екипа на фондацията. Адресът на „Аморфа“ – пространството за култура и обучение е град Варна, ул. „Драган Цанков“ №10 с вход от ул. „Шейново“.

АМОРФА АКАДЕМИЯ – ПРОСТРАСТВО АА

В периода декември 2021 – декември 2022 г. възможността за ползване на пространството се осъществяваше с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Едногодишен грант 21. От януари 2023 г. фондацията финансира наемането и поддържането на пространството със собствени средства и със събраните такси за участие в разработения иновативен курс „Английски през изкуство и култура“. От 2022 г. фондацията подава проектни предложения към местната и националната администрация за осъществяване на дейности, включващи подкрепа за запазване на пространството и реализиране на иницитиви в неговия периметър.

АДВОКАТСКАТА ГРАДИНКА – ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО ААА

Още в началото на 2022 г. арх. Моника Маринова, ментор на модул АА1 „Архитектура и градска среда“, и арх. Саня Ковачева, лектор на модула и съосновател на Фондацията, стартираха обследване на терена на Адвокатската градинка за изготвяне на проект за трансформация, създаваща културна инфраструктура за осъществяване на публични дейности от кадетите на Академията и други организатори в града. Финалният проект на арх. Маринова беше преставен в общи срещи и индивидуални разговори с варненски архитекти.

По време на своите подготвителни и изпитни събития, кадетите на „Аморфа Академия за създатели на културен живот“, обучаващи се в различни творчески направления в сферата на културния мениджмънт, осъществиха на нейния терен няколко публични събития с различни формати. Кадетите използваха опорни точки от проекта за трасформация и провериха функционалността им в реален събитиен контекст, включващ динамика от творци, публика и условия на средата като например метеорологично време. Резултатите от тях бяха използвани от екипа за надграждане и оптимизиране на проекта. Към момента се очаква финансиране, за да стартира процедура по представяне на проекта пред местната администрация с цел неговото съвместно осъществяване.