Програма

май – ноември 2024

Аморфа Академия за посланици на културата
ЕВРОПА – АЗИЯ: КНИГИ и КИНО

май – юни 2024

НАПРАВЛЕНИЕ : КНИГИ
Чети между редовете!

май – ноември 2024

НАПРАВЛЕНИЕ : КУЛТУРНА ДИПЛОМАЦИЯ
Как се става дипломат?

септември – ноември 2024

НАПРАВЛЕНИЕ : КИНО
Живот като на кино…