Училища

Кадетите на Аморфа Академия, техните събития и гости се радваха на организираните срещи с младежи от двете варненски училища Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна, специализирано в сферата на хуманитаристиката, традиционните и съвременни изкуства, и Международен френски лицей „Шарл Перо“ – Варна, следващо френската образователна система и средище на децата от международната общност и със смесен произход в града, както и висшето учебно заведение, предлагащо най-много специалности в сферата на хуманитарните науки и изкуствата – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Варна.

Кадетите от всеки модул представиха основното творческо направление, в което създават събития, и илюстрираха информацията с конкретни дейности, гости и творчески формати, изследвани по време на подготовката за събитията или осъществени през дейностите им в Академията.