Екип

Мария Баджакова

Ръководител на Аморфа Академия и обучител
Съосновател на Младежка фондация „Аморфа“

арх. Моника Маринова

Координатор и визуална идентичност на Аморфа Академия
Член на екипа на Младежка фондация „Аморфа“

Кейт Лойола

Консултант на модул „Филипини“ в Аморфа Академия 2024, издание „Европа – Азия: книги и кино“

Мартина Неделчева

Консултант на модул „Япония“ в Аморфа Академия 2024, издание „Европа – Азия: книги и кино“

Васил Бочев

Консултант на модул „Корея“ в Аморфа Академия 2024, издание „Европа – Азия: книги и кино“

Николай Гарев

Координатор „Дигитално присъствие“ на Аморфа Академия 2024