За Академията

Академията за създатели на културен живот е програма на Младежка фондация „Аморфа“. Осъществява се с подкрепата на Национален фонд „Култура“ по програма „Еднодишен грант 2021“.

Аморфа Академия е изградена с организационния опит на младежка група и фондация „Аморфа“ от 2009 г. и благодарение на експертния принос на младежите, участвали в екипа на Аморфа през годините, и завърнали се като млади професионалисти – обучители и лектори – в пилотната платформа, подготвяща новото поколение създатели на културен живот – Аморфа Академия.

Сред менторите и лекторите на Академията са млади професионалисти от платформата „ВРАТА Завръщане за млади български творци по света“. Целта на привличането им е разширяване на българската културна сфера отвъд физическите граници на страната чрез включване на млади творци, обучени и работещи по света, утвърждаването им като културни специалисти в страната и използване на техните отличаващи се познания, работна култура и контакти за развитието на младите арт-кадети, обучаващи се като ново поколение създатели на български културен живот.