Лектори 2022

МЕНТОР: АРХ. МОНИКА МАРИНОВА

Модул „Архитектура и градска среда“

МЕНТОР: ЖАНИНА МАРИНОВА

Модул „Визуални изкуства“

МЕНТОР: ЕМИЛИЯ ТОНЧЕВА

Модул „Изпълнителски изкуства“

МЕНТОР: БИЛЯНА ТОДОРОВА

Модул „Литература“

МЕНТОР: ИВЕЛИНА РУСЕВА

Модул „Интердисциплинарен“