ФЕСТИВАЛ „ГРАДСКИ НИШКИ“ – финално събитие на модул „Архитектура и градска среда“

Тема. „Градски нишки“ маркира многопластовия културен потенциал на градската среда посредством интервенции в три взаимосвързани пространства в историческия център на града. Представяйки динамиката на взаимодействието между публично, галерийно и камерно, произведенията са пресечна точка между градския живот и съвременното изкуство. В контекста на творбите и историческата градска тъкан, пространството е красноречиво преобразено в посока на разнообразни теми, включително такива свързани с взаимодействието на градската реалност и околната среда, последствията върху човека и природата.

Формати. Градският фестивал си поставя за цел функционално обживяване на публично пространство в градска среда чрез организиране на културно събитие, съобразено с неговите параметри (site-specific културно събитие). Локацията е прилежаща на културното и обучително простраство на Аморфа Академия и е разлеждано в детайли по време на лекториите на кадетите. Обживяването на пространството стъпва идейно и тества функционалнно архитектурния проект за трансформиране на Адвокатската градинка в място за културни дейности, изготвен от арх. Моника Маринова и екип, разработен по инициатива на платформата „ВРАТА Завръщане за млади български творци по света“ – авторска инициатива на Мария Баджакова, ръководител на Академията и съосновател на фондация „Аморфа“.

Освен публичното пространство на Адвокатската градинка, фестивалът разполага своите елементи и в културното и обучително пространство на Академията, както и в Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна. Арт инсталации в градска среда, site-specific инсталации, изложби съвременен текстил, пърформанс-работилница за текстил с арт терапия, представяне и обживяване на архитектурно наследство, джаз-соул концерт, посещения в училище (Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна, профил „Изкуства“) с преподавателите от НХА за популяризиране на специалността, академичното образование в сферата на изкуствата и предстоящото събитие.

Гост-артисти. Визаулните артисти Антония Ценова и Ина Валентинова, от Национална художествена академия (София), специалност „Текстил – изкуство и дизайн“, доц. д-р Вержиния Маркарова, ст. преп. д-р Цвета Явашева, асистент Адела Горанова, асистент Гергана Табакова, Кая Ценкуловска, Ния Якимова, Виктория Костадинова, Веда Христова, Силвана Илиева, Кристина Николова, от Варненски свободен университет „Черноризец храбър“, специалности „Текстил“ и „Моден дизайн“ арх. д-р Доника Кирова, Калина Петрова, Даниел Караджов, Десислава Веселинова, Яна Стоянова. Музиканти: Sofia (вокал) и Чавдар Гочев – Чарли (китара) – джаз и соул изпълнители; Йоана Попова (вокал) и Марин Попов (китара) от Международен френски лицей „Шарл Перо“ – Варна – музикални истории на френски и български език.

Патньори. Национална художествена академия – София, Варненски свободен университет „Черноризец храбър“, Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна, „Varna Heritage“ – информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство, национална платформа „Българският архитектурен модернизъм“.

Организационен екип на модул „Архитектура и градска среда“ с ментор арх. Моника Маринова (Бургас / Лондон): Калина Захариева, Катерина Русева, Цветан Цветанов, с подкрепата на част от екипа на модул „Визуални изкуства“ с ментор Жанина Маринова, визуален артист: Борис Иванов – Боби, Мила Стефанова, Яна Стоянова.

Място:
Варна, България
„Аморфа Академия“
Адвокатската градинка (пл. „Ален Боске“)
ул. „Драган Цанков“ №10
Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

Дата:
Основно събитие
11 юни | 17:00 – 21:30 ч.

Продължителност на изложбите в трите пространства
14-30 юни 2022 г.