Европа – Азия: „Кино“

СЕПТЕМВРИ-НОЕМВРИ

ЕВРОПА – АЗИЯ: НАПРАВЛЕНИЕ „КИНО“
ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

Конкурсът за направление „Кино“ ще стартира през август 2024. Следете страницата на Формуляра за записване.