Запиши се като Доброволец в Аморфа Академия с Младежка доброволческа служба към Община Варна

Включваме се в програмата на Младежката доброволческа служба към Община Варна в оставащата част от варненското лято. Младежи на възраст 16-29 г., желаещи да участват като доброволци в дейностите на Младежка фондация „Аморфа“ в пространствтото на Аморфа Академия в сърцето на Варна, следва да се свържат с нас в кратък срок, като оставят име и телефонен номер за връзка. Времето за записване е ограничено поради забавянето на резултатите от конкурсната сесия на дирекцията, отговаряща за младежта. Програмата включва летните месеци.

Доброволците ще получат дневни и пътни за градски траспорт, осигурени от общинската служба, за включването си в младежките дейности на фондацията.

Предвидена е съобразена с лятната атмосфера ежедневна програма с фокус върху екипната работа в младежки състав в подкрепа на предстоящите дейности в сферите култура, визуални изкуства, информационни технологии и дигитална среда, психология и психично здраве на младите, младежко предприемачество, културен мениджмънт за младежи, сред които формати като изложби, дискусии, ателиета, обучения и други.

Желаещите младежи изпращат до 30 юли 2023 г. име и телефонен номер за връзка в съобщение до страниците на Аморфа Академия във Фейсбук или Инстаграм, както и на електронен адрес team@amorpha.org. Въпроси с уточняваща информация ще бъдат изяснени с обратна връзка от организаторите веднага след първоначално заявения интерес.