Аморфа Траектория – ранни творчески дебюти на младежи във визуалните изкуства 2023

През лятото на 2023 г. част от екипа и кадетите на „Аморфа Академия за създатели на културен живот“ създадоха и се включиха в осъществяването на програмата „Аморфа Траектория – ранни творчески дебюти на младежи във визуалните изкуства“.

Програмата наследи постигнатите резултати в модул „Визуални изкуства“ и продължи разработването на галерийното пространство на Аморфа Академия, стартирала година по-рано като пилотна програма на Младежка фондация „Аморфа“ с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

За ръководител на новия проект, осъществяван от Младежка фондация „Аморфа“ с частичната финансова подкрепа на Фонд „Култура“ към Община Варна, беше избрана кадет Анна-Мария Попова, успешно завършила модулите „Литература“ и „Интердисциплинарен“ на Аморфа Академия 2022, и програмен координатор на фондацията от 2023 г. Целта на избора е надграждане на компетенциите и отговорностите на младия културен мениджър.

Мария Баджакова

Обучител в Аморфа Траектория
Създател и ръководител на Аморфа Академия
Изпълнителен директор на Младежка фондация „Аморфа“

Анна-Мария Попова

Ръководител на Аморфа Траектория
Кадет в Аморфа Академия 2023

ИДЕЯ. Програмата чертае някои от първите решаващи щрихи в творческата траектория на младите артисти, включително умения, знания, ключови контакти, създаване на творческа идентичност на артиста, участие в публични инициативи за представяне на артиста в откривания на изложбата и срещи-разговори и споделяне на умения под формата на ателиета. Важен принос към портфолиото на всеки участващ млад артисти е именно дебютната изложба като ключов културен продукт, създаващ идентичност и обобщаващ постигнатото от артиста до този момент, с нов вектор, маркиращ посоката на неговата творческа траектория.

КОНКУРС за млади творци

Аморфа Траектория осъществи четири съвместни дебютни изложби на младежи в две възрастови категории – от 15 до 18 г., основен фокус на изданието на програмата, и 19-26 г. Поради ранната възраст на участниците и все още ограничения брой произведения в портфолиата на младите артисти, организаторите добавиха втора категория младежи в студентска възраст, които освен че могат да предложат повече завършени произведения, често се обучават като бъдещи професионалисти в сферата на изкуствата в своите университетски специалности.ЖУРИ И КУРАТОРИ. Младите артисти са селектирани с конкурс, в журито на което участавт специалисти от екипа на Аморфа Академия. Сред тях са арх. Моника Маринова – ментор в модул „Архитектура и градска среда“ на Академията, Ина Валентинова – лектор в модул „Визуални изкуства“, Ивелина Русева – ментор в модул „Интердисциплинарен“ и гл.ас. д-р арх. Доника Кирова – гост-куратор и партньор от страна на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ във финалното събитие на модул „Архитектура и градска среда“.

Журито излъчи по четирима финалисти от град Варна във всяка от двете категории, като ги разпредели в четири съвместни изложби на база пресечни точки в показаното творчество. Куратори на четирите изложби са гл.ас. д-р арх. Доника Кирова, художник и университетски преподавател в сферата на визуалните и приложните изкуства, арх. Моника Маринова, архитект, Ина Валентинова, съвременен артист и арт педагог, и Сезар Пиментел, визуален артист от Бразилия, живеещ във Варна.

Поканени да се включат като консултанти в две от изложбите бяха фотографите Михаела Аройо, гостуващ артист в събития на кадетите на Академията през 2022 г., и Денислав Стойчев, съдействал в отразяването на част от финалните събития на кадетите.

ПОДГОТОВКА. С помощта на кураторите и обучителя в програмата, младите участници преминават интензивна творческа и организационна подготовка за създаване и популяризиране на своята съвместна изложба. Създадена е обща тематична линия на програмата „Аморфа Траектория“ с ключовите понятия в заглавията и кураторските текстове на изложбите – Момент – Присъствие – Хоризонт – Граници.

Място:
„Аморфа“ – пространство за култура и обучение, гр. Варна, ул. „Драган Цанков“ №10

Събития:
7 септември | Откриване
9 септември | Ателиета с артистите | Разговор с артистите

Място:
„Аморфа“ – пространство за култура и обучение, гр. Варна, ул. „Драган Цанков“ №10

Събития:
15 септември | Откриване
16 септември | Ателиета с артистите | Разговор с артистите

Място:
„Аморфа“ – пространство за култура и обучение, гр. Варна, ул. „Драган Цанков“ №10

Събития:
22 септември | Откриване
23 септември | Ателиета с артистите | Разговор с артистите

Място:
„Аморфа“ – пространство за култура и обучение, гр. Варна, ул. „Драган Цанков“ №10

Събития:
19 октомври | Откриване
21 октомври | Ателиета с артистите | Разговор с артистите