Одобрени кандидати!

Радваме се да споделим имената на одобрените кандидати в първия етап на Аморфа Академия за създатели на културен живот, организирана от фондация „Аморфа“ с подкрепата на Национален фонд „Култура“ към Министерство на културата.

Модул 1 „Архитектура и градска среда“ с ментор арх. Моника Маринова ще се проведе от 1 март до 15 юни с участниците:

 • ЙОАНА КОСТАДИНОВА (ВАРНА)
 • КАЛИНА ЗАХАРИЕВА (ВАРНА)
 • КАТЕРИНА РУСЕВА (ВАРНА)
 • ЯНА ТЕМЕЛКОВА (ВАРНА)
 • ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ (БУРГАС)
 • ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (РУСЕ / СОФИЯ)

Модул 2 „Визуални изкуства“ с ментор Жанина Маринова ще се проведе също от 1 март до 15 юни с участници:

 • БОРИС ИВАНОВ – БОБИ (ВАРНА)
 • ВАЛЕНСИЯ ЙОС (ВАРНА)
 • ЕКАТЕРИНА ВЕСЕЛИНОВА (ВАРНА)
 • МИЛА СТЕФАНОВА (ВАРНА)
 • ТАТЯНА МАТЕВА (ВАРНА / СОФИЯ)
 • ЕВЕЛИН БОГДАНОВА (ШУМЕН)
 • ЯНА СТОЯНОВА (ВАРНА)

ОТКРИВАЩАТА СРЕЩА на двата модула ще се проведе на 1 март от 18:30 до 19:30 ч. в пространството на Аморфа Академия за създатели на културен живот в гр. Варна.