Одобрени кандидати в модули 3 и 4!

Радваме се да споделим имената на одобрените кандидати във втория етап на Аморфа Академия за създатели на културен живот, организирана от фондация „Аморфа“ с подкрепата на Национален фонд „Култура“ към Министерство на културата.

Модул 3 „Изпълнителски изкуства“ с ментор Емилия Тончева ще се проведе от 14 юли до 30 септември 2022 г. с участници:

 • АННА ЕФЕНДУЛОВА
 • ВЕСЕЛА ТОДОРОВА
 • ВИКТОРИЯ ВЛАДОВА
 • ДЕНИЦА НЕДЕЛЧЕВА
 • ЕСИН ХЮСЕИН
 • ИВЕТА САВЧЕВА
 • СИЯНА-МАРИЯ ПЕТРОВА

Модул 4 „Литература“ с ментори Биляна Тодорова и Преслава Виденова ще се проведе от 14 юли до 30 септември 2022 г. с участници:

 • АНА-МАРИЯ ИВАНОВА
 • АННА-МАРИЯ ПОПОВА
 • ВИКТОРИЯ СЛАВОВА
 • ВИЛИЯНА ВАСИЛЕВА
 • КРИСТИЯН НЕДЯЛКОВ
 • НИКОЛ ГАТЕВА
 • СЕВЕН ЕМИН

ОТКРИВАЩАТА СРЕЩА на двата модула ще се проведе на 14 юли от 18:30 до 19:30 ч. в пространството на Аморфа Академия за създатели на културен живот в гр. Варна. на ул. „Драган Цанков“ №10 (вход от ул. „Шейново“ №24) при Адвокатската градинка.