Кадети на Аморфа Академия специализират НПО работа и предприемачество

Кадетите на „Аморфа Академия за създатели на културен живот“ Анна-Мария Попова и Филип Чиков се възползват от нови възможности за обучение и професионално развитие. Повишаването на квалификацията им е важна и за успешното им израстване в екипа на Младежка фондация „Аморфа“, от който вече са част.