Кадети на Аморфа Академия специализират НПО работа и предприемачество

Кадетите на „Аморфа Академия за създатели на културен живот“ Анна-Мария Попова и Филип Чиков се възползват от нови възможности за обучение и професионално развитие. Повишаването на квалификацията им е важна и за успешното израстване в екипа на Младежка фондация „Аморфа“, от който вече са част.

В средата на месец юни 2023 г., Анна-Мария Попова се включи в „Лятното училище за НПО“ на фондация „Български център за нестопанско право“, което се проведе в Росенец. Обучението, включващо основни организационни, юридически, счетоводни и маркетингови познания, базирани на примери от практиката в неправителствения сектор, допринасят за подготвката на младия програмен координатор на Младежка фондация „Аморфа“. То идва във важен за екипа момент, в който програмният координатор е ръководител в три европейски и местни проектни предложения на фондацията, очакващи одобрение и финансиране.

От началото на 2023 г., Анна-Мария Попова взе участие в поредица от ориентировъчни срещи на европейски и национални финансиращи и партньорски програми във Варна и София.

В края на юни, Филип Чиков беше избран за участие в „Инкубатор на иновативни предприятия“ – инициатива на сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ в партньорство с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с домакинството на Икономически университет – Варна. 

За Филип, който е фотограф на Академията от 2022 г. и IT координатор и фотограф на фондацията от 2023 г., предприемаческата тема отваря нова страница във вече амбициозното портфолиото от интереси на 17-годишния кадет и член на екипа ни. Обучението включва генериране и развитие на иновативни идеи, бизнес планиране, създаване и финансиране на нов бизнес, представяне пред инвеститори и развитие на предприемачески умения и др.

Иновативната предприемаческа идея на Филип и неговия екип в Инкубатора прави връзка между културния живот, по предложение на Филип, и изкуствения интелект, по предложение на друг участник. Очаква се класиране на идеята за преминаване на следващат етап. Обучението идва във важен момент, в който предстои реализиране на проектно предложение на Младежка фондация „Аморфа“ в сферата на младежкото предприемачество